fbpx

Awesome

Política Integrada de Gestió

AWESOME té com objectiu que la Qualitat, Gestió Medi Ambiental, Seguretat i Salut al Treball i la Seguretat de la Informació dels serveis que ofereix als seus clients siguin un fidel reflex de les expectatives i necessitats de totes les parts interessades.

Per aconseguir-ho, l’alta direcció es compromet a enfocar la seva gestió i recursos a:

 

1. Brindar un servei excepcional als nostres clients i aprofitar al màxim les oportunitats als diferents mercats i serveis.

2. Atreure, retenir i desenvolupar els millors professionals formant equips d’alt exercici i líders transformacionals.

3. Proporcionar a la feina condicions segures i saludables per prevenir lesions i el deteriorament de la salut, eliminant els perills i reduint els riscos inherents a l’activitat dels nostres col·laboradors, contractistes i visitants.

4. Fomentar la posada en pràctica dels mecanismes per a la participació i consulta dels col·laboradors, contractistes i visitants.

5. Protegir el medi ambient, actuant de manera activa en la prevenció de la contaminació, mitigar el nostre impacte ambiental a través de la identificació, valoració i control dels aspectes ambientals de les nostres activitats

6. Disposar d’una gestió de la Seguretat de la Informació que permeti als responsables iniciar, implantar i mantenir la seguretat de la informació.

7. Proporcionar una base comuna per desenvolupar normes de seguretat de la informació i ser una pràctica eficaç de la gestió de la seguretat, així com proporcionar confiança a les relacions entre organitzacions.

8. Complir amb les polítiques, directrius, estàndards globals, normativitat nacional vigent aplicable i els requisits contractuals que AWESOME subscrigui en matèria de qualitat, seguretat i salut al treball, medi ambient i seguretat de la informació.

9. Promoure la millora contínua del nostre sistema integrat de gestió.

 

Objectius de qualitat, seguretat i salut al treball, medi ambient i seguretat de la informació

1. Mesurar l’exercici del servei brindat al client, el seu nivell de satisfacció i aprofitar al màxim les oportunitats en els diferents mercats i serveis.

2. Assegurar l’execució dels processos de reclutament, formació, avaluació, benestar i desenvolupament dels col·laboradors.

3. Generar i implementar estratègies que permetin eliminar els perills i reduir els riscos en matèria de seguretat i salut al treball per als col·laboradors, contractistes i visitants.

4. Realitzar el seguiment a la implementació dels mecanismes de consulta i participació definits per a col·laboradors, contractistes i visitants.

5. En matèria de medi ambient:

A. Promoure la sostenibilitat ambiental mitjançant l’ús racional i eficient d’aigua, energia, paper i consumibles d’impressió.

B. Controlar els aspectes ambientals generats.

6. En matèria de seguretat de la informació:

A. Incrementar el valor afegit de la seva cartera de serveis tant a l’apartat projectes com al de serveis.

B. Reforçar la confiança en la seguretat dels seus sistemes d’informació tant per a totes les parts interessades.

7. Les Exigències contractuals, els desitjos, necessitats, requeriments i les expectatives de les parts interessades, són l’únic criteri per establir el patró de QUALITAT dels nostres serveis.

8. Mantenir el compliment dels requisits legals i normatius aplicables en matèria de seguretat i salut al treball, medi ambient i qualitat.

9. Implementar els plans d’acció per abordar les accions correctives, les oportunitats de millora, els riscos i les oportunitats que permetin millorar l’exercici del SIG.

10. Integrar a tot l’equip humà d’Awesome per al correcte manteniment del SIG. Per fer això la Direcció considera prioritàries la CONCIENCIACIÓ i la FORMACIÓ en tots els àmbits descrits.

Aprovat el 09/02/2024